REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 21 sierpnia o godzinie 9:00.

Wynik rekrutacji można też zanaleźć na koncie kandydata.

UWAGA!!!

Potwierdzenie woli przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej:

– kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkoły w rekrutacji uzupełniającej muszą potwierdzić wolę przyjęcia w terminie od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 (do godziny 15:00). Jeśli zakwalifikowany w ww terminie nie potwierdzi woli nauki (tj. nie złoży oryginalnych dokumentów) oznacza to świadomą rezygnację z miejsca w szkole.
 kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej zostali zakwalifikowani i potwierdzili wolę przyjęcia do zakwalifikowanej szkoły muszą w terminie 21-29 sierpnia (do godziny 15:00) zrezygnować z miejsca (odebrać oryginały dokumentów – wyniki z egzaminów oraz świadectwo),     a następnie dostarczyć je do placówki zakwalifikowania w rekrutacji uzupełniającej.