KANDYDACI DO KLAS WIOŚLARSKICH – ORZECZENIE LEKARSKIE DOSTARCZAMY DO 5 SIERPNIA 2019 R.

Wszystkim Kandydatom, którzy brali udział w próbie sprawności fizycznej w dniu 1 sierpnia 2019 r.,  przypominamy o dostarczeniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dokumenty będą przyjmowanie w sekretariacie szkolnym (lub piętro wyżej)

 

Małgorzata Juźwin