REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA _ KANDYDACI DO SZKOŁY

LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej ogłasza rekrutację uzupełniajacą

25 07 2019 ogłoszono listę wolnych miejsc (patrz: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action)

1. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci nieskładający podań, niezakwalifikowani oraz przyjęci w rekrutacji podstawowej do placówek.
2. Rekrutacja uzupełniająca do szkół dysponującymi wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej  odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji w terminie od 26 lipca (od godziny 8:00) do 30 lipca 2019 (do godziny 15:00).

Wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 21 sierpnia o godzinie 9:00 w szkołach, które dysponowały wolnymi miejscami.
3. Potwierdzenie woli przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej:

– kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół dysponującymi wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej muszą potwierdzić wolę przyjęcia w terminie od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 (do godziny 15:00)
kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej zostali zakwalifikowani i potwierdzili wolę przyjęcia do zakwalifikowanej szkoły muszą w terminie 21-29 sierpnia (do godziny 15:00) zrezygnować z miejsca (odebrać oryginały dokumentów – wyniki z egzaminów oraz świadectwo), a następnie dostarczyć je do placówki zakwalifikowania w rekrutacji uzupełniającej.

UWAGA KANDYDACI DO KLAS WIOŚLARSKICH

Kandydat do klasy wioślarskiej powinien:

 – złożyć deklarację udziału w próbie sprawności fizycznej (sekretariat szkoły) –  do 26.07.2019

 – przystąpić do próby sprawności fizycznej – 1.08.2019 godz. 11

 Osoba, która nie przystąpi do próby sprawności fizycznej nie będzie brana pod uwagę w rekrutacji uzupełniającej.