UWAGA 16 lipca 2019 OGŁOSZENIE LIST ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w terminie wskazanym w harmonogramie obowiązane są złożyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej/podstawowej
  • oryginał zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu po szkole podstawowej
  • dwie fotografie
  • deklarację uczęszczania na lekcje religii/etyki (wzór deklaracji na stronie szkoły – zakładka rekrutacja dokumenty)

Brak oryginalnych dokumentów po upływie  terminu oznacza świadomą rezygnację  z miejsca  w szkole!!!

HARMONOGRAM

16 lipca 2019      – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji w systemie internetowym)

16 lipca – 24 lipca 2019 (do godz. 15.00)Niezwłocznie po opublikowaniu list zakwalifikowanych – 

potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginalnych dokumentów (patrz wyżej) oraz fotrografii i deklaracji uczęszczania na religię/etykę

25 lipca 2019  – Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

25 lipca 2019 – Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej  (w razie wolnych miejsc).