Rozpoczyna się rekrutacja

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM

W dniach 21 – 25. 06.2019 rusza  najważniejszy etap  rekrutacji

Kandydaci  w tych dniach powinni dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

wniosek wraz z kopią  świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu (sprawdzianu) albo

złożony wcześniej wniosek uzupełnić o kopię świadectwa i zaświadczenia, o których mowa powyżej.

W LO X w  piątek 21.06.2019 czekamy na Was w godz. 8.30 – 15.00

 

WAŻNE!!!

Kandydat powinien wpisać do systemu wyniki egzaminu (sprawdzianu) i oceny – zanim dostarczy kopie świadectwa i zaświadczenia do szkoły.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyłącznie konkursy wymienione na świadectwie ukończenia SP lub Gim  oraz znajdujące się na wykazach zawodów ogłoszonych przez DKO (trzeba zadbać o to przed końcem roku szkolnego, ewentualnie monitować w swojej szkole)

 

(nie uwzględnia się punktów za konkursy, które nie są umieszczone na świadectwie, nie należy dołączać żadnych kserokopii dyplomów tylko zadbać o właściwy zapis na świadectwie ukończenia szkoły)

 

Uczeń za konkursy może otrzymać maksymalnie 18 punktów przy tym obowiązuje zasada:

  1. a) uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno osiągnięcie o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów (wiedzy, artystycznych, sportowych) na tym samym szczeblu z tego samego zakresu