Mówią do nas obrazy, rzeźby, detale. Lekcje 1b w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Rankiem 6 czerwca 2019 klasa 1b razem z panią Ewą Obarą-Grączewską oraz panią Magdaleną Frontczak spotkała się pod wejściem do Muzeum Narodowego. Mieliśmy przyjemność utrwalić sobie w trakcie zajęć wiadomości z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze dotyczące epok literackich za pomocą obrazów i rzeźb. Przewodnik, pan Grzegorz Wojturski, opowiadał o średniowieczu, pokazując tym samym rzeźby oraz malarstwo romańskie i gotyckie. Uświadomił nam również, że gotyk był mieszany z renesansem, przez co epoki przemijały w dosyć płynny sposób. Po pierwszej części zajęć zostaliśmy zaproszeni na wystawę czasową. W sali znajdowały się dwa przepiękne ołtarze – renesansowy i barokowy. Dzięki nim mogliśmy w jednym miejscu dostrzec wyraźne różnice między tymi dwoma stylami. Pan Wojturski na zakończnie pokazał nam niewyeksponowany dla zwiedzających portret trumienny i tak oto dobrnęliśmy do sarmatyzmu i „Trylogii” Sienkiewicza. Ta lekcja muzealna (w ramach „Szkoły w mieście”) na pewno pomogła w ciekawy sposób zrozumieć  kulturę (a w tym i literaturę) trzech różnych epok.  

 Tekst: Wiktoria Lofek, zdjęcia: Amelia Smolarek