Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej – Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, która odbyła się w dniu 24 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Byli to Weronika Kałwa z klasy IE, Jacek Borycki i Igor Białecki z klasy I B.

Agnieszka Duda