Konrad Szcześniak z klasy III B w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Konrad Szcześniak z klasy III B w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

W dniach 22-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek uczestników przywitali:

– Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Przewodniczący Komitetu Głównego OWoBiO
– Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
– Marek Łapiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP
– Dr hab. Piotr Wawrzyk Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
– Płk. Mirosław Łabęcki Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO

Po uroczystym otwarciu, rozpoczął się test decydujący o tym, kto ze 160 osób przejdzie do II części III etapu. W rozładowanie stresu pomogło późniejsze wyjście do Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy po kilku godzinach wrócili do Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym „System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?”. Moderatorem panelu był dr hab. Marek Madej z Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, a uczestnikami:

– Mariola Ratschka – p.o, Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
– Dr hab. Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
– Dr hab. Irena Rysińska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

Po zakończeniu panelu odbyło się ogłoszenie wyników testu oraz quiz z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym, który był swego rodzaju atrakcją dla uczestników, ponieważ przeprowadzony został za pomocą nowych technologii dydaktycznych.

W sobotę dzień rozpoczął się od quizu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności, który poprowadził dr hab. Daniel Przastek, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW ds. Finansowych i Rozwoju, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego OWoBiO.

Konrad Szcześniak otrzymał dyplom za udział w etapie centralnym, kilka punktów brakło do tytułu finalisty. 
Jeszcze raz serdecznie gratuluję

Agnieszka Duda