UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO

Świadectwo maturalne odbiera wyłącznie absolwent. Jeśli odbiór osobisty jest niemożliwy absolwent powinien złożyć wcześniej w sekretariacie szkoły upoważnienie podpisane przez absolwenta przed pracownikiem sekretariatu.  

WZÓR UPOWAŻNIENIA