Finał 51. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska.

Finał 51. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska odbył się w naszej szkole 12 marca.
Uczestniczyli w nim uczniowie z dwudziestu pięciu szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych.  Olimpiada została objęta podobnie jak w poprzednich latach patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, patronatem Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Zaproszonych gości, przewodników, nauczycieli i uczestników finału powitała serdeczne dyrektor liceum pani Zofia Bentkowska -Sztonyk.  W pierwszej części konkursu zabrali głos pan Lech Błaczkowski prezes Klubu Przewodników i Pilotów PTTK „Rzepiór” i jednocześnie sędzia główny konkursu.  Po nim kilka słów powiedział pan Tomasz Deroń, prezes Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich.  
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali indywidualnie testy z wiedzy krajoznawczej i  topograficznej, a następnie wspólnie rozpoznawali slajdy z atrakcjami turystycznymi Dolnego Śląska.

Dla nauczycieli w czasie konkursu została przygotowana wycieczka „Obserwacje ptaków w Dolinie Odry” , którą poprowadziła pani Małgorzata Pietkiewicz , ornitolog o niesamowitej wiedzy ze Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego i jednocześnie edukator Fundacji Ekocentrum.
Podczas sprawdzania prac konkursowych uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać niezwykle ciekawego wykładu dr Janusza Łacha  na temat: Kuba – przyrodnicze i kulturowe walory krajobrazowe.  

Następnie nagrody i dyplomy  wyróżnionym uczniom wręczyła pani dyrektor Ewa Piwnik wraz z sędzią głównym panem Lechem Błaczkowskim oraz panem Januszem Łachem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W organizację olimpiady zaangażowanych jest wiele osób, bez których Olimpiada nie miałaby już 51 edycji. Wszystkim chciałabym serdecznie podziękować.
Przede wszystkim panu Januszowi Łachowi  za niezwykłą życzliwość i pomoc w objęciu Olimpiady patronatami Oddziału Wrocławskiego PTG i Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz pomoc w zorganizowaniu nagród dla uczestników i nauczycieli przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
Panu Lechowi Błaczkowskiemu – sędziemu głównemu Olimpiady.
Panu Tomaszowi Deroniowi, prezesowi SKPS.
Przewodnikom SKPS, Monice Szyrmer, Andrzejowi Wojciechowskiemu za pytania konkursowe, a pozostałym przewodnikom SKPS za pomoc w sprawdzaniu prac.
Przewodnikom Klubu Przewodników  i Pilotów PTTK „Rzepiór” za sprawdzanie prac konkursowych.
Pani Małgorzacie Urlich-Konrackiej ze Stowarzyszenia przewodników Tu iTam za przygotowanie testów krajoznawczych dla szkół podstawowych i za sprawdzanie prac.
Pani Renatce Jędrusik i panu Stefanowi Mizia, przewodnikom,  za przygotowanie i prowadzenie konkurencji rozpoznawanie przeźroczy z Dolnego Śląska.
Panu Stefanowi dodatkowo za spotkanie poprzedzające i przygotowujące uczniów do konkursu, które odbyło się 21 lutego w LO X.
Pani Dominice Pietkiewicz z Fundacji EkoCentrum za wspaniałą wycieczkę ornitologiczną.
Dziękuję pani Magdalenie Wilkockiej za pomoc w organizacji kawiarenki dla nauczycieli.

Dziękuję również serdecznie Radzie Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr X za wsparcie finansowe w organizacji Konkursu.

Za pomoc w organizacji dziękuję uczniom mojej klasy IIA, którzy wspaniale się spisali na każdym etapie przygotowań i prowadzenia konkursu. A byli to: Joanna Stępień,  Marta Stec, Kaja Snopek, Ola Giełda, Daria Lasek, Dominika Krasińska, Sandra Burczyńska, Edwina von Kapp Her,  Maciej Nowak i Marcel Walczak.

 

A teraz już laureaci.
Wyniki dla szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Szkoły Podstawowa nr 37, 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 107, 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 19
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Kajetan Pawełczyk  ze Szkoły Podstawowej nr 24

Wyniki dla szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 z oddz. gimnazjalnymi
II miejsce – Gimnazjum nr 49
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 37 z oddz. gimnazjalnymi

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej  – Franciszek Błaś   ze Szkoły Podstawowej nr 5

Wyniki dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Liceum Ogólnokształcące nr V
II miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XIV
III miejsce Liceum Ogólnokształcące nr X

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Robert Dobosiewicz z Zespołu Szkół Gastronomicznych

Gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.