SZKOLNY POLIGLOTA MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LINGWISTYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Gościliśmy dzisiaj uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkół podstawowych z 23 wrocławskich szkół. Uczniowie przyszli do nas, aby sprawdzić swe umiejętności językowe w jednej  z trzech kategorii: Mistrz Języka Angielskiego, Mistrz Języka Niemieckiego oraz w trzeciej najtrudniejszej kategorii Szkolny Poliglota.

Do konkursu przystąpiło 70 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu kompetencji językowych w wybranej kategorii. Test sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, znajomość funkcji językowych oraz wiedzę realioznawczą. Na wykonanie testu uczniowie mieli 60 minut. Niektórzy z uczestników skończyli swe zmagania przed czasem.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca. Wszystkich laureatów  zapraszamy do naszej szkoły 6 kwietnia na uroczystość wręczenia nagród.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za tak liczne przybycie na nasz konkurs. Mamy nadzieję, że udział dał wszystkim dużo satysfakcji i możliwość sprawdzenia swych umiejętności przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym i egzaminem ósmoklasisty.