Historia wypraw krzyżowych – dla zainteresowanych…

Koło Naukowe Studentów Historii wraz opiekunem Panem Tomaszem Pełechem zaprasza zainteresowanych na spotkanie połączone z wykładem na temat historii średniowiecznych krzyżowców – temat  spotkania „Zamek w Belvoir – rys historyczno – archeologiczny”. Belvoir –  wielka średniowieczna forteca krzyżowców w dolinie nad Jordanem  będzie przyczynkiem do szerszych rozważań na temat wypraw krzyżowych. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 o  godz. 17.40 w Instytucie Historycznym UW przy u. Szewskiej  49 o godz. 17.30 w sali 240.

Pan Tomasz Pełech gościł w naszej szkole dwukrotnie – Jego osoba daje gwarancję nie tylko rzetelności merytocznej ale też wszechstronności w ujęciu zagadnień historycznych. Dla zainteresowanych ma też sporą  wiedzę na temat różnych projektów naukowych dla studentów i przyszłych studentów oraz programów stypendialnych za granicą. Serdecznie zachęcam.

Ewa Piwnik

Na zdjęciu ruiny Belvoir.