Podziękowanie dla Julii Gaj za udział w zawodach okręgowych Olimpiady Geograficznej

W dniach 9-10 lutego odbył się w Bystrzycy Kłodzkiej etap okręgowy Olimpiady Geograficznej. W tym roku ze zgłoszonych ponad 100 uczniów i prac uczniowskich do etapu okręgowego zostały dopuszczone 73 osoby. W śród nich znalazła się nasza uczennica Julia Gaj, która pracę olimpijską napisała na temat „Projekt rowerowej wycieczki geobotanicznej w Dolinie Baryczy”.
Etap okręgowy składa się z kilku części pisemnych, quizu geograficznego oraz części ustnej.  W czasie  sprawdzania prac olimpijczyków, uczniowie i opiekunowie uczestniczyli w wycieczce z przewodnikiem po Bystrzycy Kłodzkiej.
Mimo, że uczennica naszej szkoły nie zakwalifikowała się do kolejnego etapu, składam serdecznie podziękowanie dla naszej Juli za godne reprezentowanie szkoły.

Agnieszka Duda