KONKURS RECYTATORSKI PAX ET BONUM – 27.02.2019 R.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI

w oparciu o myśl przewodnią:

          Człowiek. „Codziennie na swej drodze mijamy cudotwórców. Najczęściej są przebrani za zwykłych ludzi: nauczycieli, fryzjerów, pielęgniarki, sekretarki, kasjerów, taksówkarzy i tym podobnych.”

(Regina Brett)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Wrocławia

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

 

 1. Cele konkursu:
 • popularyzowanie idei pokoju wśród młodzieży
 • rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów
 • zainteresowanie uczniów poezją i prozą dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesną
 • przygotowanie uczniów do samodzielnych prezentacji i wystąpień
 • budowanie poczucia własnej wartości

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • konkurs ma formę recytacji, monodramu i małej formy teatralnej lub poezji śpiewanej; każda kategoria oceniana jest osobno
 • uczestnik prezentuje dowolny utwór  poetycki lub poezji śpiewanej,  fragment  prozy, dramatu nawiązujący do tematu (myśl przewodnia)
 • uczestnik powinien mieć przygotowany drugi utwór, który ewentualnie zaprezentuje na życzenie jury
 • każda szkoła może zgłosić trzech kandydatów w każdej kategorii
 • czas występu do 7 min.

Zgłoszenia należy kierować do 14.02.2019 r. na adres:

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej,

 1. Piesza 1

51-109 Wrocław   

z dopiskiem „Konkurs recytatorski: Wędrówki szlakiem wartości”

Tel. 71 798 67 37

Fax. 71 798 42 37

 

 

Zgłoszenie zawierać musi (Załącznik nr 1-3):   www.paxetbonum.pl

– imię i nazwisko uczestnika konkursu , numer telefonu

zgodę opiekuna na uczestnictwo i na przetwarzanie danych osobowych

– imię i nazwisko przygotowującego go opiekuna,   

– adres szkoły i telefon,   

– autora i tytuł przygotowanego utworu.

 

Konkurs odbędzie się 27 lutego 2019 r., o godz. 10.30  w AULI LO nr X /zmiana terminu z 20 lutego

Recytatorów oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą poloniści, aktorzy, twórcy kultury wrocławskiej, przedstawiciele organizatorów.

 

 1. Kryteria oceny:
 • dobór tekstu (związek z tematem, dobór umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych),
 • bezbłędne opanowanie pamięciowe recytowanego tekstu
 • dykcja
 • prawidłowa artykulacja głosek.
 • właściwe akcentowanie
 • interpretacja tekstu (m. in. modulowanie głosem, respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu – intonacja frazy i zdania, właściwe tempo recytacji).
 • walory artystyczne

 

 1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III, natomiast finalistami – uczniowie wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceniania i wyłonienia laureatów oraz finalistów przedstawione zostały w punkcie 3 regulaminu.

 

Nagrody dla laureatów:

laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (tablety, aparaty fotograficzne i inny sprzęt elektroniczny) oraz dyplomy, które będą wręczone podczas gali finałowej 29 maja 2019 o godz. 11.30 w auli PWT przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu oraz dokonają prezentacji przygotowanego utworu. Wyniki ogłoszone zostaną również na stronie www.paxetbonum.pl.

Spotkanie odbędzie się z udziałem władz miasta Wrocławia i władz kościelnych.

 • laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy w dniu konkursu po jego rozstrzygnięciu
 • pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa

 

Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr X

 1. Stefanii Sempołowskiej  we  Wrocławiu
 2. Małgorzata Juźwin, Katarzyna Łaszkiewicz

 

   Fundacja „PAX ET BONUM”

 1. J. Kasprowicza 26

   51-161 Wrocław

 1. Bogna Adamczyk, o. Tobiasz

   Fiećko

   www.paxetbonum.pl

 

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław i Marszałka Dolnego Śląska

 

ZAPRASZAMY TAKŻE DO KONKURSÓW

Dla szkół ponadgimnazjalnych:

Recytatorski (poezja i proza, monodram) – (plik doc) termin zgłoszeń do 14.02.2019

Literacki (poezja i proza) – (plik doc) termin zgłoszeń do 5.04.2019

Filmowy i fotograficzny (plik doc) termin zgłoszeń do 26.04.2019

Plastyczny –  (plik doc) termin zgłoszeń do 5.04.2019

Multimedialny – (plik doc) termin zgłoszeń do 5.04.2019

 

Informacje na temat konkursów – tel. 506 030 569, 501 33 99 06