TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH PRZEZ ABSOLWENTÓW

Informacja dla ABSOLWENTÓW, którzy zamierzają powtórnie przystąpić do egzaminu maturalnego (podwyższenie wyników)

 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych upływa 7.02.2019r. (okres ferii zimowych).

Proponujemy złożenie deklaracji do 24 stycznia br. (czwartek).

 Sekretariat uczniowski C/203 II p. 

czynny:

wtorek – 8.00 – 15.00 (z wyjątkiem15.01.19r.)

środa  – 8.00 – 15.00

czwartek – 8.00 – 14.00

UWAGA – absolwent skłądajacy deklarację maturalną – jeśli zamierza przystąpić do egzaminu  w warunkach lub/i formie dostowanych składa również wraz z deklaracją  uprawniające do dostosowania dokumenty (patrz Komunikat CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego).