Opłaty za egzamin maturalny 2019 – numer konta

 

Egzamin maturalny – ważna informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwent LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019).

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019 r. – 7 marca 2019 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019 r. – 7 marca 2019 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Informacja o nr konta i opłacie za egzamin maturalny w 2019 r.

Ihttps://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-147/