DZIĘKUJEMY ZA POMOC ŚW. MIKOŁAJOWI

Bardzo dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom Liceum Ogólnokształcącego Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu za niezwykle piękny gest pomocy najuboższym rodzinom ze Św. Katarzyny i okolic.
Św. Mikołaj, który wyruszył w trasę 5 grudnia, zagościł w około 20 domach, rozdając prezenty, ubrania, żywność, zabawki, co sprawiło wielką radość dzieciom.
Bardzo dziękujemy w imieniu swoim oraz rodziców i opiekunów.

s. Marisstella Bień
Świetlica profilaktyczno – wychowawcza ATA
przy Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek
Św. Katarzyna
ul. Główna 74