51. Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska. Zaproszenie do udziału

Liceum Ogólnokształcącym Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wspólnie z Klubem Pilotów i Przewodników PTTK „Rzepiór” we Wrocławiu oraz Studenckim Kołem Przewodników Sudeckich kontynuuje działania z lat poprzednich, których celem jest popularyzowanie wiedzy o własnym mieście i regionie oraz zapoznanie się z  jego tradycjami a także rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych.

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe do udziału w 51. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał okręgu wrocławskiego odbędzie się 12 marca 2019 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu.

Olimpiada została objęta patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Odziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dodatkowo może być wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Poniżej przedstawiamy regulamin 51. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej oraz załączniki dla uczestników konkursu.

Szkoły zainteresowane udziałem w finałach okręgu wrocławskiego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 14 lutego 2019 r.

Regulamin
załącznik 2 
załącznik 3

 

Organizator konkursu

Agnieszka Duda