INFORMACJA NT. UBEZPIECZENIA NNW

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz prośbą rodziców, informujemy iż wydłużyliśmy możliwość zakupienia ubezpieczenia NNW młodzieży, można to uczynić do 30.11.2018r.

Ubezpieczenie podstawowe obowiązuje od 01.09.2018.r – 31.08.2019r.

  • Ochroną objęte są m.in. ( również)  następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

 

Ubezpieczenie można zakupić w formie online, aby to zrobić – należy:

 

Dla uczniów klas I, II, III

Wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Wpisać numer: lcdpn

 

Dla uczniów klas III LO  ( dla osób chętnych – z wydłużonym okresem ubezpieczenia do 30.09.2018r.)

Wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Wpisać numer: 2qwes