Zapraszamy do udziału w XV Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2019

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XV Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2019. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech etapach:

I etap – szkolny,

II etap – międzyszkolny i odbędzie się 06 marca 2019 roku,

III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 03 kwietnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 12 lutego 2019 roku pocztą lub mailem.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: ZAŁĄCZNIK NR 1.; ZAŁĄCZNIK NR 2.; ZAŁĄCZNIK NR 3.

Zapraszam do udziału Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)