Wielka Zbiórka Darów

Drodzy,
w związku ze współpracą z kilkoma instytucjami, potrzebującymi wsparcia dla swoich ubogich podopiecznych, wolontariat szkolny ogłasza Wielką Zbiórkę Darów dla dzieci i rodzin znajdujących się pod opieką:
– Klubowego Centrum Aktywności Caritas przy ul. Słowiańskiej 17 we Wrocławiu,
– świetlicy środowiskowej Sióstr Elżbietanek ze św. Katarzyny,
– MOPS-u, w ramach przygotowań do Szlachetnej Paczki.

Prosimy o przynoszenie w bdb stanie:
– odzieży,
– zabawek,
– gier planszowych,
– książek,
– pomocy naukowych, biurowych.

Ewentualną zbiórkę żywności i środków higienicznych przeprowadzimy po ustaleniu zapotrzebowania z w/w instytucjami.

Dary prosimy przynosić do pokoju pedagoga i psychologa, C/201.