„Część i całość w biologii nowotworów” – udział uczniów w wykładzie w PAU

 Dnia 19.09.2018 uczniowie z klasy IIC i IIIA wzięli udział w wykładzie światowej sławy prof. dr . hab. Janusza Raka dotyczącym mechanizmu powstania glejaka wielopostaciowego. Uczony przedstawił onkogeny jako modulatory środowiska nowotworowego , wskazał na istniejące połączenia , sieci wielokomórkowe, związki między jednostkami nowotworowymi a środowiskiem. Przedstawił skuteczność leczenia chorób nowotworowych w statystyce.

Temat był ciężki i poruszający, ale przy tym bardzo ciekawy dla przyszłych medyków i biologów.

Urszula Bagińska-Krawiec, Danuta Janiszyn