Program wychowawczo – profilaktyczny na rok 2018/2019 – konsultacje

Drodzy Rodzice uczniów LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej – 

kompetencją rady rodziców we współpracy z radą pedagogiczną jest uchwalenie  programu wychowawczo – profilaktycznego, który realizowany jest w danym roku szkolnym.Opracowanie programu poprzedza diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje projektu programu, który oprawowuje zespół wychowawczy szkoły pod kierunkiem psychologa szkolnego. Przedstawiamy Państwu do konsultacji zarys programu, na wszelkie uwagi czekamy do 12 września 2018 – można je kierować mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio do Pani Barbary Łakomy – psycholog. Treści podane w kolorzez czerwonym to kwestie szczególnie akcentowane w bieżącycm roku szkolnym, zgodnie z priorytetami MEN i Departamentu Edukacji Wrocławia. Naszą intencją jest, aby  Rada Rodziców, która jest reprezentacją wszystkich Państwa mogła uchwalić program na pierwszym spotkaniu wrześniowym. 

Zachęcamy do współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Ewa Piwnik 

Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 2018/2019