Wycieczka Szkolnego Koła Turystycznego do Nowej Rudy – podsumowanie.

W dniu 16 czerwca odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym wycieczka Szkolnego Koła Turystycznego do Nowej Rudy. Uczniowie mieli okazję do zwiedzania podziemnej trasy Turystycznej „Kopalnia Węgla”. Aktywnie zwiedzali kopalnię i dowiadywali się w trakcie specjalnego przejścia podziemnymi trasami, w jakich warunkach pracowali górnicy, jaki rodzaj węgla był wydobywany w kopali w Nowej Rudzie i dlaczego nie można było tego węgla spalać w zwykłym domowym piecu. W  części podziemnej, mogli poczuć się jak prawdziwi górnicy. Zostali wysmarowani węglem, popracowali prawdziwym górniczym sprzętem, a na koniec wyjechali z kopalni autentyczną górniczą kolejką.
Choć kopalnie węgla kamiennego posiadają wiele wspólnych punktów w swoim rozwoju i historii, kopalnia Ruben, a potem KWK Nowa Ruda, posiadały kilka unikatowych cech, które wyróżniały je na tle innych. W 1877 roku odkryto w Nowej Rudzie złoża łupku ogniotrwałego. Po II wojnie światowej było to jedyne miejsce w Polsce, gdzie łupek wydobywano, poddawano skomplikowanym procesom oczyszczania i prażenia. Powstała dzięki temu unikatowa infrastruktura przemysłowa, w tym słynne noworudzkie piece prażalnicze. Inną rzeczą wyróżniającą nasze kopalnie były wyrzuty gazów i skał, a zwłaszcza dwutlenku węgla. To nietypowe niebezpieczeństwo sprawiało, że noworudzka kopalnia była jedną z bardziej niebezpiecznych kopalń w Europie! W latach 1908-1945 zanotowano aż 596 wyrzutów o łącznej masie skał po wyrzutowych ponad stu tysięcy ton! Największa katastrofa górnicza (10 maja 1941 rok) kosztowała życie 187 ludzi. Wymuszało to całkiem inny rytm pracy i inne podejście do górnictwa niż w większości innych kopalń. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku podjęto decyzję o zamknięciu kopalni ze względów ekonomicznych. W 1995 roku z KWK Nowa Ruda wyjechali na powierzchnię ostatni górnicy. Te wszystkie informacje uczniowie usłyszeli od niesamowitego przewodnika. Następnie grupa turystyczna  zwiedziła sale z eksponatami, w których można poznać historię górnictwa i kopalni.
W ostatniej części wycieczki podsumowaliśmy cały rok działalności koła turystycznego.  
Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczek za niesamowitą i niepowtarzalną atmosferę na wycieczkach i za wspaniałe chwile na każdej z wypraw w tajemnicze i trochę znane miejsca Dolnego Śląska.

Z turystycznym pozdrowieniem

Agnieszka Duda