Kolejny etap rekrutacji – złożenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych w dniach 22 – 26.06.2018r. wpisują do systemu wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa, a także muszą dostarczyć ich kopię do placówki pierwszego wyboru (zamknięcie możliwości dodania wpisów w systemie nastąpi 26.06.2018r. o godz. 15:00).

22.06 .2018 piątek 8.00 – 15.00

23.06.2018 sobota 9.00 – 12.00

25.06.2018 poniedziałek 8.00 – 15.00

26.06.2018 wtorek 8.00 – 15.00

To czas na złożenie w szkole, która jest na pierwszym miejscu na liście preferencji – kopii  świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Pamiętajcie o terminach – zapraszamy.