O wolną Polskę… kolejne spotkanie na drodzy do Niepodległości

29 maja 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć ponownie u nas na lekcji Pana doktora Krzysztofa Popińskiego, historyka z Uniwerystetu Ekonomicznego. Tym razem tematem przewodnim wykładu była szeroko pojęta opozycja antykomunistyczna w powojennej Polsce, a w szczególności geneza i charakter NSZZ „Solidarność”. Mieliśmy szansę przypomnieć sobie schemat działań stowarzyszeń i organizacji zajmujących się walką o wolną Polskę już od roku 1945. Utrwaliliśmy niezbędne informacje o kształtowaniu się opozycji antykomunistycznej oraz formach walki jakie stosowali działacze opozycyjni w PRL, bo opozycja w Polsce Ludowej miała specyficzny charakter – to w przewadze opozycja nielegalna. Strajki, protesty uliczne, podziemne wydawnictwa i napisy na murach a w konsekwencji starcia uliczne z ZOMO czy wojskiem – to jej ropoznawalne cechy. Dr Krzysztof Popiński precyzyjnie omówił również poszczególne organizacje opozycyjne od KOR-u przez ROBCiO aż po Solidarność” i „Solidarność Walczącą” a także wiele mniejszych struktur. Uświadomił nam także – jak liczbowo ogromna i pojemna ideologicznie „Solidarność” z czasem rozwarstwiała się na różne polityczne ugrupowania od lewicy po prawicę, jak walczący o wolną od komunistycznej władzy Polskę współpracownicy i Koledzy – działacze Solidarności stawali się wkrótce, w wolnej już Polsce, politycznymi oponentami, tworzącymi partie, które różnie widziały jak ta Wolna Polska powinna wyglądać. Była to dla nas kolejna ciekawa lekcja w naszej edukacji historycznej, która pozwala też lepiej rozumieć dziejszą rzewywistość i polityczne spory.
Relacjonował Mateusz Gąssowski IB