Od gospodarki niedoboru do gospodarki nadprodukcji… czyli jak gospodarka wpływa na poczucie wolności.

15.05.2018 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Pana doktora Krzysztofa Popińskiego, na co dzien wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie jako historyk pracuje w zakładzie Historii Gospodarczej. W Roku Niepodległości zajęliśmy się zagadnieniem tylko na pozór odległym – gospodarką. Otóż w ocenie sił i wartości danego kraju nie sposób abstrahować od jego zasobów ludnościowych i gspodarczych – tak zaczął swój wykład dr Popiński. Tematem spotkania były przemiany gospodarki w Polsce Ludowej oraz transformacja z ustroju socjalistycznego do kapitalizmu. Pan doktor w w profesjonalny sposób przedstawił nam charakterystyczne problemy z jakimi borykała się gospodarka w PRL. Mieliśmy możliwość utrwalić sobie wiedzę na temat procesów zachodzących w gospodarce centralnie planowanej oraz o realizacji, typowych dla tego ustroju, planów gospodarczych. Pan Popiński w sposób bardzo przystępny przedstawił nam zawiłe problemy z jakimi borykało się polskie państwo w tamtym okresie. Zrozumieliśmy takie pojęcia  jak „niedobór”, „izolacja od zachodu”, „kartki” czy hiperinflacja. Utrwaliliśmy swoją wiedzę na temat polityki gospodarczej prowadzonej przez Władysława Gomułkę, dowiedzieliśmy się o metodach i próbach ocieplania stosunków gospodarczych z krajami zachodu prowadzoną przez Edwarda Gierka.
Na koniec dr Popiński nakreślił zarys transformacji z gospodarki socjalistycznej na wolnorynkową, która przebiegała wg planu Balcerowicza pod znakiem prywatyzacji, ale też zwiększenia się bezrobocia. To naprawdę pouczający i pomocny dla naszej dalszej edukacji wykład.

M. Gąssowski IB