Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych odbył się 22 marca.Trzyosobowe drużyny z klas pierwszych przystąpiły do testu wiedzy o krajach iemieckojęzycznych.

Klasy reprezentowali:

Kinga Szymczyk, Katarzyna Podgórska, Edwina von Kap-herr klasa I A

Zofia Olszewska, Marta Kulon, Justyna Pawłowicz klasa I B

Kornelia Wójcik, Agnieszka Arciszewska, Sonia Starużyk klasa I C

Jacek Brodacki, Bartosz Serwin, Tomasz Łaski klasa I D

Patrycja Poznalska, Łukasz Foryś, Szymon Kosz klasa I E

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami z zakresu historii, geografii, kultury, sztuki oraz polityki Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Test sprawdzał również znajomość języka niemieckiego.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą realioznawczą.

 Trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy I A. Drugie miejsce przypadło klasie I C.

Szczególnie pragnę pogratulować zwycięskiej drużynie z klasy I E.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

Renata Wołoszyn-Szajnik

Zdjęcie ze strony:

https://www.funclub.pl/offer/platinum-krolewska-bawaria (bez nazwiska autora)