XII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W sobotę w Centrum Kultury „Krzyki” odbył się XII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, w którym wzięło udział 59 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Ideą konkursu jest

krzewienie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych przez przypominanie piosenek i pieśni związanych z walką o odzyskanie wolności od czasów powstań narodowowyzwoleńczych aż po Solidarność. Rekordy popularności biły w tym roku „Białe róże”, a nasza reprezentantka Marta Biszko z klasy Ie i z „Utalentowanej Dziesiątki” wykonała utwór „Miejcie nadzieję” do wiersza Adama Asnyka, z muzyką Krzysztofa Preisnera. Zajęła II miejsce. Na gitarze akompaniował jej Tomasz Lepczak z klasy IIb. Opiekunem artystycznym Marty jest pani Katarzyna Łaszkiewicz. Cieszymy się z sukcesu i gratulujemy wykonawczyni.