HARMONOGRAM SPOTKANIA Z RODZICAMI 11 STYCZNIA 2018

 

16.30 – 17.30

C211

Spotkanie Rady Rodziców

Dyrektor M. Kaźmierska

16.30 – 17.30

aula szkolna 

 

 


 

 

Spotkanie z rodzicami klas III – Matura 2018

1. Matura 2018 – główne zasady/ważne terminy  – E. Piwnik

2. Omówienie  wyników matur próbnych:

j.polski pp – M. Jakubek

matematyka pp – W. Piekarska

j. obcy pp – J. Mirowska

3. Stres przedegzaminacyjny

Pogadanka dla rodziców

– prowadzenie– psycholog Poradni PP nr 5

17.30 – 18.30

Sale szkolne wg grafiku

Spotkania z wychowawcami kl. I – III wychowawcy klas

18.30

Sala A101

 

Studniówka  -spotkanie dla rodziców

sprawy organizacyjne

A. Urbaniak/M. Szynkiewicz – Salman- 

Uczestniczą przedstawiciele Rad Rodziców klas III