Projekty EkoCentrum w Liceum Ogólnokształcącym nr X – podsumowanie

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w projektach edukacyjnych Fundacji Ekocentrum.
W listopadzie zakończyły sie dwa z projektów edukacyjnych.
W projekcie KAŻDY INNY  – WSZYSCY RÓWNI uczestniczyła klasa 1A. Odbyły się trzy zajęcia:
Zajęcia nr 1: JEDEN ŚWIAT
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z tematyką relacji między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegają współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne)

Zajęcia nr 2: PRZEMÓC PRZEMOC
Uczniowie zapoznali się z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Dowiedzieli się jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją, a także między patriotyzmem a nacjonalizmem.

Zajęcia nr 3: DOGADAJMY SIĘ!
Uczniowie zapoznali się z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic.W ramach warsztatów uczestnicy  zapoznali się w praktyce tzw. komunikat „ja” oraz  z metodami rozwiązywania konfliktów i reagowania na niektóre formy przemocy.

W projekcie R jak REDUKUJ uczetniczyła klasa 2 B. Odbyły się również trzy zajęcia:

1. R jak Redukuj, czyli recykling to za mało.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z zasadą 3R i jej najważniejszym komponentem – redukcją konsumpcji, a co za tym idzie: redukcją zużywanych zasobów, odpadów i emisji gazów cieplarnianych, czyli promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich.

2. Konsumujesz – Decydujesz, czyli zostań odpowiedzialnym konsumentem.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników ze społecznymi i środowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym. Na zajęciach uczestnicy dowiedzieli się, czym jest odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja oraz w jaki sposób oznakowanie produktów umożliwia dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

3. 100% zniżki, czyli nie daj się reklamom.
Uczniowie zapoznali się z przyczynami nadmiernej konsumpcji z obszaru marketingu i mody. Dowiedzieli się, jakie techniki manipulacji oraz mechanizmy z obszaru wpływu społecznego wykorzystuje się w reklamie oraz w procesie budowania wizerunku marki.

Zajęcia prowadzone były przez dowiadczonych edukatorów: Anetę Osuch, Martę Trawińską, Piotra  Antoniewicza oraz Arkadiusza Wierzbę.
Serdeczne dziękujemy za wszystkie zajęcia.

Agnieszka Duda