14 listopada Dniem Czystego Powietrza

14 listopada jest dniem Dniem Czystego Powietrza we Wrocławiu. Prezentacja na ten temat pt. „Czyste powietrze we Wrocławiu – nasza wspólna sprawa” znajduje sie w załączeniu.

Barbara Łakomy