Tydzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”

W zeszłym tygodniu w dniach 23 – 27  października w naszej szkole odbył się tydzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”.  24 października w naszej szkole ropoczęliśmy spotkaniem z edukatorem projektu Panią Aleksandrą Grobelną. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły zostali zapoznani z problematyką projektu oraz zachęceni do korzystania z materiałów dostępnych na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl. W tych dniach zostały również przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpiecznego użytkowania Internetu w ramach programu wychowawczego każdej klasy.

 

27 października odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.  Wszycy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z edukatorem projektu Panią Aleksandrą Grobelną. W trakcie spotkań uczniowie zapoznali się z filmami edukacyjnymi oraz w interakcji z młodzieżą  omówiono najważniejsze treści projektu. Później wybrane klasy miały okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych  (II D, I D i I E), podczas których poruszono temat przeciwdziałania cyberprzemocy w internecie. Uczniowie bardzo chętnie pracowali  i dzielili się swoimi doświadczeniami.