Projekt „Zdrowie w okresie młodzieńczym”

W czwartek 12 października uczniowie klasy 1a, 3a i 3c uczestniczyli w wykładzie w Klinice Ginekologii i Położnictwa. Tematem wykładu były choroby przenoszone drogą płciową. W wykładzie brali udział uczniowie zgłoszeni do projektu „Zdrowie w okresie młodzieńczym”. Wszystkie te działania są elementem kampanii profilaktyki zakażeń HIV/AIDS. 

Urszula Bagińska Krawiec i Agnieszka Duda