Wycieczka Koła Turystycznego na Ślężę 22 października

Zapraszam na wycieczkę Szkolnego Koła Turystycznego na Ślężę 22 października. Będzie to wejście z przewodnikiem górskim. Zgody proszę przynosić do czwartku.
Z turystycznym pozdrowieniem
Agnieszka Duda