Międzyszkolny konkurs „Szkolny Poliglota”

Zapraszamy do udziału w 11. edycji Wrocławskiego Konkursu „Szkolny Poliglota” organizowanego przez LO XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu we współpracy z Wyższą Szkołą Filologiczną. Konkurs składa się z trzech etapów i przeznaczony jest dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy władają dwoma językami: językiem angielskim oraz językiem niemieckim lub francuskim.

I etap (szkolny) składający się z testu gramatyczno-leksykalnego z dwóch wybranych języków odbędzie się w środę 8 listopada 2017r. o godzinie 8.00 w sali A2. Testy będą rozwiązywane na platformie e-learningowej Wyższej Szkoły Filologicznej. Na rozwiązanie każdego z nich uczestnicy mają 45 minut. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.lo12.wroc.pl w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia przyjmuje szkolny koordynator konkursu Justyna Mirowska – nauczyciel języka angielskiego do 27 października (piątek) w sali D110 lub za pośrednictwem Librusa.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr PESEL oraz wybrane języki, tj. JA + JN lub JA + JF.

Justyna Mirowska