Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W auli szkolnej spotkali się: dyrekcja LO nr X, nauczyciele, nauczyciele emerytowani i pracownicy szkoły. O organizację i poprowadzenie imprezy zadbała klasa 2d. Część oficjalną poprowadzili Edyta Łabędzka i Maciej Hofbauer. Życzenia w imieniu uczniów złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej Mamys. Przedstawiciele uczniów na ręce Dyrekcji złożyli kwiaty i podziękowania.

Następnie Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za bardzo dobrą pracę pedagogiczną, zaangażowanie w życie szkoły i troskę o dobro uczniów, a Nagrody Dyrektora wręczyła tym, którzy odnieśli w ubiegłym roku największe sukcesy. Nagrodzeni zostali: pani dyr. Ewa Piwnik, pani Grażyna Melska, pani Agnieszka Ziółek, pani Katarzyna Łaszkiewicz, pani Agnieszka Duda, pani Izabela Dmowska-Głowacka, pani Joanna Kędrzyńska, pani Małgorzata Kajser-Stysiak, pan Marcin Sawicki i pan Sławomir Świtała

Spotkanie zakończył koncert „Utalentowanej Dziesiątki” pod tytułem „Narodowe czytanie jesieni” w reżyserii pani Katarzyny Łaszkiewicz. A potem pani dyrektor zaprosiła wszystkich na spotkanie przy kawie w koleżeńskim gronie.