Konkursy w ramach Kampanii edukacyjnej nt. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na opowiadanie, komiks i prezentację komputerową w ramach kampanii edukacyjnej dot. chorób przenoszonych drogą płciową organizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące nr X  aktywnie uczestniczy w kampanii, konkursy to jeden z elementów programu profilaktyki, odbędą się również wykłady i konkursy wiedzy.
A teraz więcej szczegółów:

Konkurs na opowiadanie

PRZEDMIOTEM KONKURSU jest OPOWIADANIE, którego narrator/narratorka chodzi do szkoły ponadgimnazjalnej i dowiaduje się, że kolega/koleżanka jest zakażony/a wirusem HIV.  Tytuł (podtytuł) opowiadania: Kartki z pamiętnika (dziennika).

Konkurs na komiks

PRZEDMIOTEM KONKURSU jest komiks, który poprzez opowiedzianą w nim historię będzie informował młodzież o drogach zakażeń HIV oraz/albo obalał mity związane z zakażeniami HIV. Tytuł komiksu: BEZ PANIKI, BEZ RYZYKA.

Konkurs na prezentację

PRZEDMIOTEM KONKURSU jest prezentacja komputerowa, skierowana do młodzieży, na temat zapobiegania wertykalnej transmisji HIV (zakażeniom z matki na dziecko). Tytuł prezentacji: TESTUJESZ – RATUJESZ.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursach proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli pani Urszuli Bagińskiej – Krawiec oraz Agnieszki Dudy. Sprawa jest pilna. Prace powinny być oddane do 18 października. Najlepsze prace będą zaprezentowane w Finale Kampanii, który odbędzie się 1 grudnia.

Urszula Bagińska-Krawiec i Agnieszka Duda