Profesor Jan Miodek o nazwach Dolnego Śląska

22 września 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Jan Miodek wygłosił wykład: „O nazwach wodnych i miejscowych – ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska”. Wśród licznie zgoromadzonych słuchaczy byli również uczniowie klasy II B z p. Małgorzatą Jakubek oraz uczniowie klasy I B z p. Agnieszką Ziółek.

Wydarzenie to zainaugurowało XX Dolnośląski Festiwal Nauki.

Na zdjęciach wykonanych przez Weronikę Waluchowską uczniowie klasy II B.

Małgorzata Jakubek