Wygrywamy konkurs na najlepszy Samorząd Uczniowski

20 września 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Ratuszu na sesji Parlamentu Młodzieży Wrocławia nastąpiło podsumowanie XVII edycji Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia w roku szkolnym 2016/2017. Samorząd Uczniowski naszej szkoły po raz drugi zajął w tym konkursie pierwsze miejsce. Nagrodę odebrał ubiegłoroczny Zarząd SU z przewodniczącym Pawłem Kierakowiczem oraz Marlena Urbaniak, Maciej Michniewicz i Piotr Kwak.

 

Opiekun SU,

Krzysztof Mielczarek