Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

W I etapie należy opracować jeden z podanych tematów w formie eseju, fotoreportażu lub nagrania audio.

Tematy na I etap Olimpiady – II edycja
1. Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO.
2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski.
3. Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego
4. Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego.
5. Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.

Nagrodą dla laureatów jest indeks na uczelnie wyższe podane w regulaminie.

Kalendarium:
• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 13 października 2017 r.
• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 6 listopada 2017 r.
• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 17 listopada 2017 r.
• 8 grudnia 2017 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe).
• 23-24 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne).

Informacje o Olimpiadzie oraz testy z poprzedniego roku znajdują się na stronie olimpiady:
www.owobio.edu.pl

Zainteresowanych uczniów proszę o zgłoszenie się do mnie osobiście do 25 września 2017.
Agnieszka Duda