Dla uczniów klas pierwszych – informacje o wyjazdach integracyjnych i podręcznikach.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcą wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki integracyjne. W roku szkolnym 2017-2018 program integracji klasy będzie realizowany w rejonie Srebrnej Góry pod okiem instruktorów i przewodników w terminie 28 września i 29 września. Koszt wyjazdu integracyjnego uwzgledniający opiekę instruktorów, ubezpieczenie oraz dojazd wynosi 90 zł. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców na początku roku szkolnego.

Polecamy też zakładkę „dla ucznia – podręczniki” – można tam znaleźć – informację o podręcznikach, które będą obowiązywać w poszczególnych klasach.