WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA KANDYDATÓW DO LOX

 

Etap składania wniosków został przedłużony do 23. 06. 2017 do godz. 15.00, ale wyłącznie dla kandydatów, którzy do dnia 21.06.2017 r. do godziny 15:00 wprowadzili wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji ZSZWO.

Generalnie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r trwa II etap rekrutacji – czekamy na kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego – przyjmowanie kopii odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00.

W sytuachach problemowych (awaryjnych) można złożyć kopie ww dokumentów w sobotę 24 czerwca 2017r w godz. 10.00 – 12.00.

Przed dostarczeniem kopii do szkoły kandydaci uzupełniają w systemie wyniki egzaminu gimnazjalnego i wyniki ze świadectw – Komisja Rekrutacyjna będzie weryfikować wprowadzone dane.

Zapraszamy.