Zajęcia w Centrum Poznawczym Hali Stulecia

Klasa II B uczestniczyła 19 maja 2017 w zajęciach w Centrum Poznawczym Hali Stulecia w ramach projektu „Szkoła w Mieście”. Uczniowie w niezwykłym obiekcie znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 2006 roku uczestniczyli w warsztatach Architektura i zmysły. Pani prowadząca zajęcia przekazała na ręce opiekuna pochwałę dla klasy za aktywny udział w warsztatach i wzorowe zachowanie całej grupy.
Agnieszka Duda