II miejsce w powiatowym konkursie „Osadnicy na Dolnym Śląsku”

Adrian Purzycki z klasy 2D zdobył 2 miejsce w powiatowym konkursie „Osadnicy na Dolnym Śląsku” realizowanego w ramach III Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogcznej we Wrocławiu.

Konkurs miał  formę online i dotyczył  życia osadników we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czyli  niezwykle ciekawych czasów, czasów w których przyszło żyć ludziom zmuszonym do szukania swojego miejsca po utracie wszystkiego co mieli przed wojną. Gratuluję Adrianowi, który jest uczniem od dawna interesującym się historią Wrocławia, czego dowodem jest systematyczne czytanie polecanych książek na ten temat z naszej biblioteki.

Izabela Dmowska