Finał projektu KINEMA 2017

Tegoroczne podsumowanie polsko–niemiecko-francuskiego projektu KINEMA odbyło się w Niemczech w Osnabrück. Sześć międzynarodowych zespołów (12 uczniów w każdym) pracowało w dniach 24 – 28.04.2017r. i realizowało zadania filmowe w oparciu o trzy filmy przewodnie: niemiecki „Koszmar”, francuski „Miłość od pierwszego ugryzienia” oraz polsko-francuski film „Znam kogoś, kto Cię szuka”. Z Polski w projekcie uczestniczą wybrane szkoły ponadgimnazjalne Dolnego Śląska, a patronat nad nim sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła, jako jedyna w mieście, reprezentuje w tym interesującym przedsięwzięciu Wrocław. Szkoły niemieckie, uczestniczące w tym wydarzeniu pochodzą z Dolnej Saksonii (z Hanoweru, Brunszwiku i okolic), natomiast szkoły francuskie – z dwóch regionów: Górnej Normandii i Marsylii.

Z każdej szkoły na finał przyjechało po 4  uczniów. W roku bieżącym nasze liceum reprezentowali uczniowie klasy II b – Marlena Urbaniak, Blanka Starzycka, Maciej Michniewicz  Maksymilian Waszkiewicz. Praca projektowa składała się z kilku etapów. Najpierw w Brunszwiku jesienią 2016r. spotkali się nauczyciele-opiekunowie ze wszystkich krajów i ustalili zadania dla poszczególnych zespołów. Naszym zadaniem było nakręcenie filmu nawiązującego tematycznie do dwóch głównych obrazów filmowych – niemieckiego i francuskiego. Nasi zagraniczni partnerzy zobowiązani byli do napisania wnikliwej recenzji i oceny wyników naszej pracy filmowej. W Osnabrück natomiast filmem wiodącym dla wszystkich grup był polsko-francuski film „Znam kogoś, to Cię szuka” Julii Kowalskiej. Efekty pracy wszystkich zespołów (kilkuminutowe filmy na zadany temat) mogliśmy podziwiać podczas uroczystej gali zamykającej tegoroczny event.

Dlaczego warto zaangażować się w ten projekt? Udział w projekcie KINEMA umożliwia nie tylko do poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności filmowych, ale jest przede wszystkim okazją do rozwijania swoich umiejętności językowych i  – co nie mniej ważne – okazją do  pracy w międzynarodowym teamie, do nauki trudnej sztuki kompromisu i obrony własnego stanowiska w różnych kwestiach.

W następnym roku młodzi entuzjaści europejskiego kina spotkają się we Francji, w stolicy Górnej Normandii, w Rouen, by móc wspólnie realizować kolejne zadania projektowe.

Szkolny opiekun projektu: Danuta Lipińska