POKAŻ NAM JĘZYK

Zapraszam wszystkich uczniów klas I i II do wzięcia udziału w ogólnopolskim internetowym konkursie z języka angielskiego i niemieckiego POKAŻ NAM JĘZYK.

Konkurs składa się z 3 etapów:
Etap I – zawody szkolne.          11-13 kwietnia r.  TEST można wykonać w domu! WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA !!!

Etap II – półfinał ogólnopolski.  25-26 kwietnia r.

Etap III – finał ogólnopolski       1-2 czerwca 2017 r.

I etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie uczniów do etapu II (półfinału ogólnopolskiego). Zawody szkolne odbywają się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.pokaznamjezyk.pl. Polegają one na udzieleniu przez każdego z uczestników konkursu odpowiedzi na 40 zamkniętych pytań testowych, odrębnych dla każdego języka konkursowego. Dla zachowania równych szans w konkursie dla każdego ucznia pytania dobierane będą losowo z dostępnej puli pytań.

 Czas trwania testu na etapie I wynosi 40 minut. Czas mierzony jest od momentu wygenerowania pierwszego pytania. Test zostanie zakończony w momencie wyboru przez uczestnika opcji „Zakończ test” lub automatycznie po 40 minutach. W czasie rozwiązywania testu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania i zmiany odpowiedzi.

Uczeń może przystąpić do rozwiązywania testu na etapie zawodów szkolnych w terminie od 10 do 13 kwietnia 2017r., po uprzedniej rejestracji (w terminie od 10 do 13 kwietnia 2017 r.) na internetowej platformie konkursowej na stronie www.pokaznamjezyk.pl. Proszę zarejestrować się jak najszybciej, ponieważ nie można przystąpić do testu, dopóki nie potwierdzę w systemie, że jesteście uczniami naszej szkoły.

​Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów podczas zawodów szkolnych (etap I) są podstawą wyłonienia 1000 osób z każdego języka (łącznie 2000 osób), które wezmą udział w półfinale ogólnopolskim.  Do II etapu zostanie zaklasyfikowanych 1000 osób z każdego języka (łącznie 2000 osób), które zdobędą największą liczbę punktów w I etapie – w swojej grupie językowej. W przypadku przekroczenia limitu 1000 osób z danego języka, wśród uczniów, którzy zdobędą równą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do II etapu będzie decydował czas, w jakim uczniowie rozwiązali test internetowy – zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Pełna lista uczniów, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pokaznamjezyk.pl najpóźniej 5 dni przed terminem rozegrania II etapu.

Organizator komunikuje się z uczniami i nauczycielami za pośrednictwem: strony internetowej www.pokaznamjezyk.pl i poczty elektronicznej.

Etap II – Półfinał ogólnopolski 

CZAS: 25 i 26 kwietnia 2017 godz. 9.00 – 10.00.

MIEJSCE:  platforma internetowa www.pokaznamjezyk.pl,  komputery w sali  A 2

 

Półfinał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem internetowej platformy konkursu na dwa pytania otwarte nawiązujące do zakresu tematycznego XVII edycji konkursu. Tegoroczny temat przewodni konkursu – „Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku”.

 

Etap III – finał ogólnopolski odbędzie się w WSB w Gdańsku, będzie to test pisemny i część ustna

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:  https://pokaznamjezyk.pl/repository/pnj2017/regulamin_pokaznamjezyk_2017.pdf

Serdecznie zapraszam!!!

Ilona Krzeszewska-Mielczarek