Warsztaty laboratoryjne w Humanitarium 2C

W dniu 14 marca 2017 roku uczniowie klasy 2C wzięli udział w zajęciach w Ogrodach Doświadczeń Humanitarium w ramach realizacji projektu „Szkoła w mieście”.Zajęcia odbyły się przy użyciu szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych. Podczas warsztatów uczniowie obserwowali, jak zmieniają się właściwości substancji chemicznych pod wpływem zmiennego środowiska chemicznego. Barwne wyniki wykonanych reakcji pozwoliły im na łatwiejsze i szybsze przyswojenie wiedzy chemicznej. Wzięli również udział w prezentacji wystawy interaktywnej pt. „Odnawialne Źródła Energii”.