Finał 49. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

Finał 49. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska objętej patronatem Kuratora Dolnośląskiego za nami. Z pytaniami o historię i geografię Dolnego Śląska, rozwój turystyki w regionie zmierzyło się ponad sześćdziesięciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Finał 49. Olimpiady został otwarty przez panią Małgorzatę Kaźmierską, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr X. Pani dyrektor podkreśliła wieloletnie tradycje krajoznawcze i turystyczne  szkoły. Głos zabrali również przewodnicy. Pan Lech Błaczkowski to  wieloletni przewodnik PTTK, prezes Klubu Przewodników  i Pilotów PTTK „Rzepiór” oraz sędzia główny konkursu.  Po nim kilka słów powiedział pan Tomasz Deroń, prezes Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich, w którym można przygotować się do egzaminu na przewodnika sudeckiego. Obaj panowie z pewnym sentymentem w głosie przyznali się do udziału w poprzednich edycjach Olimpiady krajoznawczej Dolnego Śląska.
    Po raz pierwszy w olimpiadzie udział zgłosiły szkoły spoza Wrocławia. Były to I Liceum Ogólnokształcące z Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sycowa oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych  z Borowie blisko Strzelina. Cieszymy się z każdego ucznia, który wykazuje zainteresowanie Olimpiadą Krajoznawczą.  Odwiedzili nas również uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich z Publicznej Szkoły Leonardo. Bardzo im się podobała praca przewodników sprawdzających prace konkursowe.
       Uczestnicy olimpiady rozwiązywali testy z wiedzy krajoznawczej, topograficznej, o ruchu drogowym oraz z pierwszej pomocy. Jedną z konkurencji było również rozpoznawanie slajdów z atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. W tym czasie nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną dla szkół przez panią Anetę Osuch, edukatora z wrocławskiej fundacji Ekocentrum.
Czas oczekiwania na wyniki minął szybko a to dzięki panu Marcinowi Sawickiemu, nauczycielowi naszego liceum. Pan Marcin uczy historii, a w wolnym czasie  podróżuje, jest autorem książek „Pestki winorośli i trzy jabłka. Reportaże z podróży do Gruzji i Armenii” oraz „Morze światła. Opowieści tadżyckie”. Tym razem ciekawie opowiadał o Maroku.
Nastepnie nagrody i dyplomy  wyróżnionym uczniom wręczyła pani wicedyrektor Ewa Piwnik wraz z sędzią głównym panem Lechem Błaczkowskim.

W organizację olimpiady zaangażowanych jest wiele osób bez których Olimpiada nie miałaby już 49 edycji. Wszystkim chciałabym serdecznie podziękować. Przede wszystkim paniom dyrektor Małgorzacie Kaźmierskiej i Ewie Piwnik za życzliwość i wsparcie na każdym etapie organizacji Olimpiady Krajoznawczej.
Panu Lechowi Błaczkowskiemu  – po raz kolejny sędziemu głównemu Olimpiady. Przewodnikom Klubu Przewodników  i Pilotów PTTK „Rzepiór” za sprawdzanie prac konkursowych. Pani Renatce Jędrusik i panu Stefanowi Mizia, przewodnikom PTTK,  za przygotowanie i prowadzenie konkurencji rozpoznawanie przeźroczy z Dolnego Śląska. Panu Stefanowi dodatkowo za spotkania poprzedzające i przygotowujące uczniów do konkursu, a pani Renatce za autorstwo pytań konkursowych. Panu Tomaszowi Deroniowi, prezesowi SKPS za pomoc przy sprawdzaniu prac konkursowych. Przewodnikom SKPS, pani Monice Szyrmer, Andrzejowi Wojciechowskiemu, Grzegorzowi Płosce i Katarzynie Kuchnistrz za pytania konkursowe. Dodatkowo Andrzejowi za pomoc w przygotowaniach do olimpiady, za niepowtarzalny znaczek konkursowy i oczywiście sprawdzanie prac konkursowych. Przewodnikowi Michałowi Kwoce oraz panu Henrykowi Kiewrze za pytania konkursowe i pomoc w organizacji. Pani Małgorzacie Urlich-Kornackiej za konsultacje w sprawie pytań konkursowych. Pani Katarzynie Pomietło za pomoc w organizacji. Panu Marcinowie Sawickiemu za niezwykłe opowieści podróżnicze. Pani Izie Dmowskiej – Głowackiej za pomoc w wielu sprawach oraz za opiekę nad kawiarenką w czasie konkursu. Panu Markowi Łaciakowi z Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Jedynka za współfinansowanie nagród dla finalistów. Dziękuję również szczególnie Radzie Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr X za wsparcie finansowe na nagrody dla uczestników.
Za niesamowitą pomoc w organizacji dziękuję uczniom mojej klasy III F. To po raz kolejny Dominika Gołąb i Dominika Turek, Anastazja Śpiwak, Ewa Stasiak, Roksana Wójs, Klaudia Chojak, Adam Bystry, Mateusz Kurnicki, Oskar Jakieła. Dziękuję również absolwentom X LO Markowi Morysowi i Grzesiowi Goraj za pomoc w organizacji.

A teraz już finaliści.
Wyniki dla szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Szkoły Podstawowa nr 19,
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 37,
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 107
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Jan Brzeziński z SP 37

Wyniki dla szkół gimnazjalnych:
I miejsce Gimnazjum nr 23
II miejsce Gimnazjum nr 49
III miejsce Gimnazjum w Borowie
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej  – Olga Kossowska z Gimnazjum nr 23

Wyniki dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XII
II miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych
III miejsce Liceum Ogólnokształcące nr X
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Dominik Figura z LO XII

Gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
I już zapraszamy za rok do udziału w 50. Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska.