Podziękowania za pomalowanie korytarza w budynku D – obok sal gimnastycznych

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w czasie ferii pomalowali korytarz w pobliżu sal gimnastycznych:

– Panu Sławomirowi Świtale – nauczycielowi wf;

– Panu Maciejowi Herezo – nauczycielowi wf;

– Panu Stanisławowi Siwkowi – konserwatorowi;

– Panu Bogusławowi Molkowi – elektrykowi;

oraz n/w uczniom, którzy pomagali z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością:

– Dominika Pietkiewicz  III A

– Magdalena Zaworska  III A

– Agnieszka Kuczborska  III A

– Aleksandra Caban   III A

– Anna Rutka  II D

– Daria Błaszczyk  II A

– Karolina Żebranowicz  II D

– Kamila Sieniewicz  II D

– Daniel Łuźniak – I D

– Dawid Ziemięcki  II E

– Natalia Machnacka  I F

– Ropksana Kuraszyk  I A

– Kacper Hajduk     I B

– Mateusz Mendyka  I E

– Paweł Kierakowicz   II B

– Mateusz Iwańczak  III E

– Klaudia Czerwińska  I F

– Wiktoria Kryszewska I F

– Piotr Kwak – II E

 

Dziękuję również Radzie Rodziców, która sfinansowała zakup farb i narzędzi.

Kolejny korytarz szkolny odnowiony. Mam nadzieję, że wszystkich ucieszy podniesienie estetyki tego miejsca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!!!

Małgorzata Kaźmierska

 

Relacja filmowa z prac remontowych: https://www.youtube.com/watch?v=qj_1Ad0igsY&t=9s